Pieteikties konsultācijai
Pieteikties konsultācijai
Pieteikties konsultācijai
Dr. Vladislavs Buriks

Dr. Vladislavs Buriks

Radioķirurģijas eksperts

Kontaktinformācija

Neiroradioķirurģijas eksperts ar 9 gadu pieredzi robotizētā radioķirurģijā ar iekārtām CyberKnife G4 un M6. Piedalījies vairāk kā 1200 pacientu ārstēšanā.  21 gadu specializējies neiroķirurģijā un neiroradioķirurģijā. Kopš 2016. gada Vladislavs kļuvis par mūsu vadošo konsultantu un mācībspēku, apmācot ne tikai mūsu jaunos speciālistus, bet arī speciālistus no citām radioķirurģijas klīnikām. Viens no vadošajiem lektoriem ISRS organizētajos kursos par radioķirurģiju 2016., 2017. un 2018. gadā. Vada  sarežģītāko pacientu ārstēšanas procesu multidisciplināras komandas ietvaros.

Šo gadu laikā kļuvis par speciālistu audzēju radioķirurgijā.

Izglītība

No 1988.-1994. gadam absolvējis Chernivtsi (Ukrainā) medicīnas institūtu un ieguvis ārsta diplomu.

No 1995.-1997. gadam stažējies Medicīnas akadēmijā Tālākizglītības studijās neiroķirurģijā Kijevā.

2000. gadā iestājās tālākizglītības studijās pirms sertifikācijas apmācībām neiroķirurģijā Medicīnas akadēmijā Kijevā.

No 2001.-2004. gadam  tālākizglītības apmācības neiroķirurģijā (Doktora disertācija “Galvas un kakla audzēju diagnostika un ķirurģiskā ārstēšana”) Nacionālās Medicīnas akadēmijas pēcdiploma izglītība Kijevā, Ukrainā.

2014. gadā pirmsertifikācijas apmācības, radiologs terapeits radioloģijā “Radiation oncology pre-certification training” Nacionālās Medicīnas akadēmijas Tālākizglītībā Kijevā, Ukrainā.

Citas praktiskās apmācības

2005. gada februārī apguvis European association of neurosurgical societies (EANS) kursus Prāgā, Čehijā.

2005. gada jūlijā un augustā pēcrezidentūra, Forarlbergas reģionālajā slimnīcā, neiroķirurģijas departamentā Feldkirhā, Austrijā.

2005. gada novembrī  Zalcburgas starptautiskais medicīnas seminārs. Neiroķirurģija. Zalcburgā, Austrijā.

2006. gada februāris  European association of neurosurgical societies (EANS) apmācību kursi Luksemburgā.

2006. gada maijā Zalcburgas Starptautiskais medicīnas seminārs. Neiroķirurģija. Zalcburgā, Austrijā.

2013. gada jūnijs –  AANS Starptautiskā pieredzes apmaiņa viesķirurgiem, Cyberknife īsa pieredzes apmaiņa ASV, Stenforda Universitātē.

Darba pieredze

No 1997.- 2001. gadam neiroķirurgs, Rivnes pilsētas slimnīcā Neiroķirurģijas nodaļā, Ukrainā.

No 2001.-2004. gadam neiroķirurgs Tālākizglītības katedrā, Valsts Medicīnas akadēmijas pēcdiploma izglītība Kijevā, Ukrainā.

No 2005.-2009. gadam neiroķirurgs, Neiroķirurģijas institūta Neiroonkoloģijas un mugurkaulu ķirurģijas nodaļa, Kijevā, Ukrainā.

No 2006.-2010. gadam docents, Valsts Medicīnas akadēmijas tālākizglītības katedrā Kijevā, Ukrainā.

No 2009. – 2016. gadam neiroķirurgs, galvenais ārsts (2010-2014) “Cyber clinic Spizhenko” Kijevā, Ukrainā.

Kopš 2011. gada Asociētais profesors, Nacionālās Medicīnas akadēmijas Tālākizglītības katedrā Kijevā, Ukrainā.

Kopš 2016. gada strādā Radioķirurģijas centrā Sigulda par neiroradioķirurģijas ekspertu un klientu konsultantu.

Galvenās publikācijas

 • M.E. Polischuk, E. I. Slin’ko, V.M. Buryk: Surgical treatment for the extramedullary intradural tumors of the craniocervical junction// XII European congress of Neurosurgery. Lisboa 2003 p.331
 • E.I.Slin’ko, Al-Kashkish Iad, A.I.Pastushin, V.M Buryk.: Surgical treatment and its results for ventral and vento-lateral extamedullary spine tumors. III congress of neurosurgeons of Ukraine. Alushta 2003
 • M.E. Polischuk , A.O. Korotkoruchko, A.V. Muravskiy, T.I. Makeeva, E.I.Slin’ko,  V.M Buryk et al. . Scientific and practical training of neurosurgeons. Materials of KMAPGE scientific-practical conference. Kyiv 2003, pp.-42-45
 • M.E. Polischuk ,E.I.Slin’ko, , A.I.Pastushin, V.M Buryk.: Modern methods of fixing at traumatic damages of сranio-vertebral junction, results of operative interventions.  Ukrainian neurosurgical journal. №3 2004
 • R.M. Trosh  V.M Buryk et al. . Exrtamedullary craniovertebral tumors. Diagnostic and surgical treatment. Ukrainian neurosurgical journal. №4 2005
 • Buryk, Vladyslav; Polischuk, Mykola E.; Trosh, Rustem M.; Slin’ko, Eugene I.; Al-Qashqish, Iyad I.: Ventral and Ventrolateral Extramedullary Intradural Craniocervical Tumors 8TH EUROPEAN SKULL BASE SOCIETY CONGRESS AND 15TH GERMAN SKULL BASE SOCIETY CONGRESS. Surgical Treatment and Outcome Results. Prague 2007
 • Vladyslav Buryk. CyberKnife stereotactic radiosurgery for meningiomas: results and radiological evaluation. 14th European Congress of Neurosurgery. Rome, 2011
 • N. Spizhenko, V. Buryk, T. Chebotaryova, V. Lisak, et al.  Stereotactic CyberKnife radiosurgery for meningiomas: radiological evaluation of treatment results/ Radiotherapy and Oncology, May 2012 Vol. 103 Supplement 1, Page S404
 • V. Buryk Cyberknife Hypofractionated Radiosurgery in Treatment of Malignant Brain Tumors XV WFNS World Congress of Neurosurgery, 7-12 september 2013, Seoul, Korea: abstract book. – Seoul, 2013. – Р.331.
 • V. Buryk Cyberknife Radiosurgery and Whole-brain Radiotherapy for Multiple Brain Metastases XV WFNS World Congress of Neurosurgery, 7-12 september 2013, Seoul, Korea: abstract book. – Seoul, 2013. – Р.213.
 • O. Glavatskyi, V.M. Buryk, K.A. Kardash, O.P. Pylypas and T.I. Chebotaryova USAGE OF CYBER KNIFE HYPOFRACTIONATED RADIOSURGERY IN HIGH GRADE GLIOMAS COMPLEX TREATMENT Neuro Oncol. 2014 Sep; 16(Suppl 2): ii68.

2021 - © Consilium Veritas