Pieteikties konsultācijai
Pieteikties konsultācijai
Pieteikties konsultācijai

Personas datu apstrādes politika

Mēs, SIA “SRC SIGULDA”, reģistrācijas numurs: 40103940423, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, Latvija (turpmāk – “mēs”), rūpējamies par Jūsu personas datiem un šajā politikā izskaidrojam, kā tiek apstrādāti fizisko personu dati tīmekļa vietnē www.sigulda-cyberknife.com (turpmāk – “Vietne”).

Kādu informāciju mēs ievācam un kādiem mērķiem?

 • Ja Jūs sazināties ar mums, izmantojot Vietnē pieejamo saziņas formu, mēs lūdzam tajā norādīt vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, telefona numuru un Jūsu jautājumu. Jūs varat norādīt arī daļu no šīs informācijas. Šī informācija ir mums nepieciešama, lai mēs varētu sazināties ar Jums atbildes sniegšanai.
 • Ja Jūs piesakāties uz konsultāciju pie mums, izmantojot Vietnē pieejamo pieteikšanās formu, mēs lūdzam tajā norādīt vārdu, uzvārdu, valsti, e-pasta adresi, telefona numuru, piezīmes. Šī informācija ir mums nepieciešama, lai sazinātos ar Jums par konsultācijas laiku, pierakstītu konsultācijai un sazinātos, ja kādu iemeslu dēļ plānotais konsultācijas laiks jāpārceļ. Informācija par valsti ir nepieciešama, lai plānotu konsultācijas laiku un sagatavotos saziņai ar Jums gadījumā, ja esat ārvalstnieks.
 • Ja Jūs nosūtāt mums informāciju par Jūsu veselības stāvokli, izmantojot Vietnē pieejamo datu ielādes formu, mēs ievācam informāciju par Jūsu veselību terapijas iespējamības izvērtēšanai. Jūs varat iesniegt šo informāciju arī izmantojot citu informācijas nodošanas veidu, piemēram, iesniedzot to personīgi.
 • Ja jūs iesniedzat mums atsauksmi, izmantojot Vietnē pieejamo atsauksmes formu, mēs lūdzam tajā norādīt Jūsu vārdu, e-pasta adresi un atsauksmi. Iesniegto informāciju mēs izmantojam mūsu pakalpojumu novērtēšanai, kā arī ievietošanai Vietnē. E-pasta adrese tiek izmantota, lai pārbaudītu, ka esam snieguši pakalpojumu personai, kas iesniedz atsauksmi.
 • Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgus risinājumus, lai nodrošinātu Vietnes darbību, funkcionalitāti, kā arī, lai veiktu Vietnes un mūsu darbību analīzi.
 • Vietnē ir redzama pacientu informācija: vārds, vecums, nodarbošanās, ar veselību saistīta informācija, atsauksmes un ieraksti mūsu viesu grāmatā, fotogrāfijas un video. Šī informācija tiek anonimizēta pirms izvietošanas mājaslapā, piemēram, mainot pacienta vārdu un neietverot detaļas, kas varētu atklāt pacienta identitāti. Anonīmi dati netiek uzskatīti par personas datiem. Videoreklāmās pacientu lomā var darboties speciāli videoreklāmu uzņemšanai piesaistīti aktieri.

Personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja Jūs nesniegsiet personas datus, pastāv iespēja, ka mēs nevarēsim izpildīt iepriekš norādītos mērķus. Piemēram, ja jūs nesniegsiet informāciju, kas saziņas formā norādīta kā obligāta, mēs nevarēsim sniegt atbildi uz Jūsu iesniegto jautājumu.

Uz kāda tiesiska pamata mēs apstrādājam personas datus un cik ilgi tie tiks glabāti?

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (a) apakšpunktu (jūsu piekrišana) un (f) apakšpunktu (mūsu leģitīmās intereses). Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu Vietnes un pakalpojumu attīstīšana, mūsu īpašuma un likumīgo interešu aizsardzība.

Personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem šie dati tika ievākti, ja vien tiesību akti neparedz ilgāku glabāšanas laiku.

Kam mēs izpaužam personas datus?

Mēs varam izpaust personas datus šādām saņēmēju kategorijām:

 • Pakalpojumu sniedzēji. Mēs varam izpaust personas datus sabiedrībām, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem.
 • Ārstniecības personas. Gadījumos, kad mēs ievācam informāciju terapijas iespējamības izvērtēšanai, mēs varam piesaistīt ārstniecības personas tās izvērtēšanai.
 • Citas personas, ja to prasa tiesību akti. Var būt gadījumi, kad mums ir pienākums atklāt personas datus citām personām, lai ievērotu tiesību aktu prasības vai atbildētu uz valsts vai pašvaldības iestādes pieprasījumu.
 • Citas personas, ja tas ir nepieciešams mūsu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, valsts policija.
 • Citas personas ar Jūsu piekrišanu. Mēs varam nodot informāciju par Jums trešajām personām, ja Jūs esat piekrituši šādai nodošanai vai lūguši to veikt.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgus risinājumus?

Sīkdatnes ir mazi datu faili, ko tīkla serveris nosūta uz tīkla pārlūkprogrammu, kas saglabā informāciju Jūsu datorā, tālrunī vai citā ierīcē, kad Jūs piekļūstat Vietnei. Tās ļauj atpazīt Jūs dažādās mājaslapās, pakalpojumos, ierīcēs un pārlūksesijās.

Jūs varat konfigurēt savu pārlūku, lai tas apstiprina visas sīkdatnes, noraida visas sīkdatnes vai paziņo Jums, kad tiek sūtīta sīkdatne. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc pārbaudiet savas pārlūkprogrammas izvēlni “palīdzība”, lai uzzinātu, kā mainīt izvēli attiecībā uz sīkdatnēm. Lūdzam ņemt vērā, ka sīkdatņu deaktivizēšana var ietekmēt Jūsu spēju izmantot Vietni vai tās daļas.

Mēs izmantojam Google Analytics un Google Ads pakalpojumus, kuros tiek izmantotas sīkdatnes. Šos pakalpojumus mums nodrošina Google Inc., adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Google Analytics pakalpojumu mēs izmantojam nolūkā analizēt un pilnveidot mūsu Vietni. Iegūtā statistika ļauj mums uzlabot pakalpojumus. Mēs izmantojam Google AdWords, lai izvērtētu mūsu mārketinga aktivitāšu lietderību.

Papildu informāciju par datu aizsardzību skatīt šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv. Kad personas dati tiek nosūtīti uz ASV, Google ievēro Privātuma Vairoga programmas principus.

Mēs izmantojam YouTube pakalpojumu, lai Vietnē demonstrētu jums video. Šo pakalpojumu mums nodrošina YouTube LLC, adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ASV. Vietnē mēs izmantojam YouTube spraudņus. Kad jūs uzklikšķināt uz šī spraudņa, notiek savienojums ar YouTube serveriem, un spraudnis tiek parādīts ekrānā. Tas nosūta informāciju YouTube serverim, ka jūs esat apmeklējis Vietni. Ja jūs pierakstāties YouTube, YouTube sasaista šo informāciju ar jūsu lietotāja kontu. Jūs varat novērst šīs informācijas sasaistīšanu, izrakstoties no sava YouTube lietotāja konta un citiem YouTube LLC un Google Inc. lietotāja kontiem un izdzēšot šo uzņēmumu sīkdatnes pirms Vietnes izmantošanas.

Papildu informāciju par datu aizsardzību skatīt šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv. Kad personas dati tiek nosūtīti uz ASV, Google ievēro Privātuma Vairoga programmas principus.

Mēs varam izmantot tehnoloģijas, kas pazīstamas kā marķieri (vai pikseļi) un paredzētas informācijas paziņošanai no Jūsu ierīces uz serveri. Marķieri var būt iestrādāti tiešsaistes saturā, video un elektroniskā pasta vēstulēs, un tie var ļaut serverim nolasīt no Jūsu ierīces noteikta veida informāciju, noteikt, kad Jūs esat aplūkojis konkrēto saturu vai elektroniskā pasta vēstuli, noteikt marķiera aplūkošanas laiku un datumu, un Jūsu ierīces IP adresi. Mēs izmantojam marķierus nolūkā analizēt Vietnes lietošanu.

Kā Jūs varat īstenot savas tiesības?

Gadījumos, kad mēs apstrādājam personas datus uz Jūsu piekrišanas pamata, Jūs varat savu piekrišanu atsaukt jebkurā laikā. Šāds atsaukums neietekmēs Jūsu personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda atsaukuma, tiesiskumu.

Lai pieprasītu piekļuvi, labojumus, personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, lai celtu iebildumus pret personas datu apstrādi vai lai izmantotu personas datu pārnešanas tiesības, kā arī, lai norādītu uz citiem apsvērumiem sakarā ar personas datu apstrādi, iesniedziet mums pieprasījumu, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektronisko pastu info@cyberknife-sigulda.com, ar norādi “personas datu aizsardzība”. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajā iestādē – Datu valsts inspekcijā.

2021 - © Consilium Veritas