Prašyti konsultacijos
Prašyti konsultacijos
Prašyti konsultacijos
Dr. Vladislav Buryk

Dr. Vladislav Buryk

Radiochirurgas-neurochirurgas

Kontaktinė informacija

Neuroradiochirurgijos ekspertas, sukaupęs 9 metų darbo patirtį robotinės radiochirurgijos, naudojant „CyberKnife“ G4 ir M6, srityje. Dalyvavo gydant daugiau nei 1200 pacientų. Jau 21 metus specializuojasi neurochirurgijos ir neuroradiochirurgijos srityse. Nuo 2016 m. yra vienas geriausių mūsų konsultantų ir mokymo personalo atstovas, moko ne tik naujus mūsų specialistus, bet ir specialistus iš kitų radiochirurgijos klinikų. Vienas geriausių dėstytojų, 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. dėstė ISRS [Tarptautinės stereotaksinės radiochirurgijos draugijos] surengtuose radiochirurgijos kursuose. Vadovauja labiausiai komplikuotomis ligomis sergančių pacientų gydymui, pasitelkdamas įvairių sričių specialistų komandą.

Išsilavinimas

 • 1988–1994 m. – studijos Chernivtsi (Ukraina) medicinos institute, įgijo gydytojo diplomą;
 • 1995–1997 m. – stažuotė Medicinos akademijoje, tęstinio mokymo neurochirurgijos studijos Kijeve;
 • 2000 m. pradėjo tęstinio mokymo studijas parengiamajam mokymui dėl sertifikavimo neurochirurgijos srityje Medicinos akademijoje, Kijeve;
 • 2001–2004 m. – tęstiniai mokymai neurochirurgijos srityje (Daktaro disertacija „Galvos ir kaklo srities navikų diagnostika ir chirurginis gydymas“), podiplominės studijos Nacionalinėje medicinos akademijoje Kijeve, Ukrainoje;
 • 2014 m. – parengiamieji mokymai dėl sertifikavimo, radiologijos terapeutas radiologijos srityje „Parengiamieji radiologo-onkologo mokymai dėl sertifikavimo“ tęstinio mokymo studijų sistemoje Nacionalinėje medicinos akademijoje Kijeve, Ukrainoje.

Kiti praktiniai mokymai

 • 2005 m. vasario mėn. baigė Europos neurochirurgų draugijų asociacijos (EANS) surengtus kursus PrahojeČekijoje;
 • 2005 m. liepos ir rugpjūčio mėn. – mokymai po rezidentūros Vorarlbergo regioninėje ligoninėje, Neurochirurgijos skyriuje Feldkirche, Austrijoje;
 • 2005 m. lapkričio mėn. – Tarptautinis medikų seminaras Zalcburge, Austrijoje. Neurochirurgija;
 • 2006 m. vasario mėn. – Europos neurochirurgų draugijų asociacijos (EANS) surengti kursai Liuksemburge;
 • 2006 m. gegužės mėn. – Tarptautinis medikų seminaras Zalcburge, Austrijoje. Neurochirurgija;
 • 2013 m. birželio mėn. – AANS [Amerikos chirurgų – neurologų bendrijos] Tarptautiniai patirties mainų užsiėmimai, organizuoti besisvečiuojantiems chirurgamsCyberknife“ trumpi patirties mainai JAVStanfordo universitete. 

Darbo patirtis

 • 19972001 m. – neurochirurgas Rivnės miesto ligoninės Neurochirurgijos skyriuje Ukrainoje;
 • 20112004 m. – neurochirurgas Tęstinių mokymų skyriuje, podiplominės studijos Nacionalinėje medicinos akademijoje Kijeve, Ukrainoje;
 • 20052009 m. – neurochirurgas Neurochirurgijos instituto Neuroonkologijos ir stuburo chirurgijos skyriuje Kijeve, Ukrainoje;
 • 20062010 m.  Nacionalinės medicinos akademijos Tęstinių mokymų katedros docentas Kijeve, Ukrainoje;
 • 20092016 m. – neurochirurgasvyriausiasis gydytojas (20102014) „Cyber clinic Spizhenko Kijeve, Ukrainoje;
 • Nuo 2011 m– Nacionalinės medicinos akademijos Tęstinių mokymų katedros asocijuotas profesorius Kijeve, Ukrainoje;
 • Nuo 2016 m. iki šiol – CyberKnife neuroradiochirurgijos ekspertas SRC Sigulda“ naudojant Cyberknife® M6“ prietaisą. 

Svarbiausios publikacijos

 • Polischuk M.E.Slin’ko E. I.Buryk V.M. Surgical treatment for the extramedullary intradural tumors of the craniocervical junction [Kraniocervikalinės jungties ekstramedulinių intraduralinių navikų chirurginis gydymas]// XII European congress of Neurosurgery [XII Europos neurochirurgijos kongresas]. Lisabona, 2003 m. p.331 
 • Slin’ko E.I.Al-Kashkish IadPastushin A.I.Buryk V.MSurgical treatment and its results for ventral and vento-lateral extamedullary spine tumors [Ventralinių ir vento-lateralinių ekstramedulinių stuburo navikų chirurginis gydymas ir jo rezultatai]III congress of neurosurgeons of Ukraine [III Ukrainos neurochirurgų kongresas]. Alušta, 2003 m. 
 • Polischuk M.E.Korotkoruchko A.O.Muravskiy A.V.Makeeva T.I.Slin’ko E.I.Buryk V.M. ir ktScientific and practical training of neurosurgeons [Mokslinis ir praktinis neurochirurgų mokymas]Materials of KMAPGE scientific-practical conference [KMAPGE mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga]. Kijevas, 2003 m.pp.-42-45 
 • Polischuk M.E.Slin’ko E.I.Pastushin A.I.Buryk V.MModern methods of fixing at traumatic damages of сranio-vertebral junctionresults of operative interventions [Šiuolaikiniai traumų sąlygotų kraniovertebralinės jungties pažeidimų gydymo metodai, operacinių intervencijų rezultatai].  Ukrainian neurosurgical journal [Ukrainos neurochirurgijos žurnalas]. Nr. 3, 2004 m. 
 • Trosh R.M.,  Buryk V.M. ir ktExrtamedullary craniovertebral tumorsDiagnostic and surgical treatment [Ekstrameduliniai kraniovertebraliniai navikai. Diagnostika ir chirurginis gydymas]Ukrainian neurosurgical journal [Ukrainos neurochirurgijos žurnalas]. Nr. 4, 2005 m. 
 • BurykVladyslavPolischukMykola E.; TroshRustem M.; Slin’ko, Eugene I.; Al-Qashqish, Iyad I.: Ventral and Ventrolateral Extramedullary Intradural Craniocervical Tumors [Ventraliniiai ir ventrolateraliniai ekstrameduliniai intraduraliniai kraniocervikaliniai navikai]. 8TH EUROPEAN SKULL BASE SOCIETY CONGRESS AND 15TH GERMAN SKULL BASE SOCIETY CONGRESS [8-asis Europos kaukolės pagrindo bendrijos kongresas ir 15-asis Vokietijos kaukolės pagrindo bendrijos kongresas]Surgical Treatment and Outcome Results [Chirurginis gydymas ir rezultatai]. Praha, 2007 m. 
 • Buryk V. CyberKnife stereotactic radiosurgery for meningiomasresults and radiological evaluation [„CyberKnife“ stereotaksinės radiochirurgijos taikymas meningiomoms: rezultatai ir radiologinis vertinimas]. 14th European Congress of Neurosurgery [14-asis Europos neurochirurgijos kongresas]. Roma2011 m. 
 • Spizhenko N.Buryk V.Chebotaryova T.Lisak V. ir kt.Stereotactic CyberKnife radiosurgery for meningiomasradiological evaluation of treatment resultsRadiotherapy and Oncology [Stereotaksinės „CyberKnife“ radiochirurgijos taikymas meningiomoms: radiologinis vertinimas ir gydymo rezultatai/ Radioterapija ir onkologija]2012 m. gegužės mėn. 103 tomas, 1 priedas, S404 puslapis 
 • Buryk V. Cyberknife Hypofractionated Radiosurgery in Treatment of Malignant Brain Tumors [„Cyberknife“ hipofrakcinės radiochirurgijos taikymas piktybinių galvos smegenų navikų gydymui] XV WFNS World Congress of Neurosurgery [XV WFNS [Pasaulio neurochirurgijos bendrijų federacijos] pasaulio neurochirurgijos kongresas]2013 m. rugsėjo 7 d. – 12 d., Seulas, Korėja: anotacijų knygelė. – Seulas2013 m. – Р.331. 
 • Buryk V. Cyberknife Radiosurgery and Whole-brain Radiotherapy for Multiple Brain Metastases [„CyberKnife“ radiochirurgija ir visų galvos smegenų radioterapija daugybinių galvos smegenų metastazių atveju]. XV WFNS World Congress of Neurosurgery [XV WFNS [Pasaulio neurochirurgijos bendrijų federacijos] pasaulio neurochirurgijos kongresas]2013 m. rugsėjo 7 d. – 12 d., Seulas, Korėjaanotacijų knygelė. – Seulas, 2013 m. – Р.213. 
 • Glavatskyi O.Buryk V.M.Kardash K.A.Pylypas O.P. ir Chebotaryova T.I. USAGE OF CYBER KNIFE HYPOFRACTIONATED RADIOSURGERY IN HIGH GRADE GLIOMAS COMPLEX TREATMENT [„Cyberknife“ hipofrakcinės radiochirurgijos naudojimas kompleksiniam aukšto laipsnio gliomų gydymui] Neuro Oncol [Neuro-onkologija]. 2014 m. rugsėjo mėn.; 16(2 priedas): ii68. 

2021 - © Consilium Veritas