Duomenų atsiuntimas

Tikėtina, kad CyberKnife® yra būtent ta gydymo rūšis, kuri efektyviausiai padės Jums kovoti su liga. Kad tuo įsitikintumėte, atsiųskite mūsų specialistams įvertinti savo medicininių tyrimų rezultatus. Garantuojame atsiųstų medicininių duomenų konfidencialumą. Jie bus panaudoti tik siekiant įvertinti gydymo galimybes.

Duomenys, kurių reikia gydymo galimybėms įvertinti:

●    gydytojo išvada (esant augliui – onkologų konsiliumo išvada);
●    išrašas – epikrizė (ligos istorija) su patohistologinių tyrimų aprašu;
●    magnetinio rezonanso ir (arba) kompiuterinės tomografijos, ir (arba) pozitronų emisijos tomografijos tyrimų vaizdai DICOM formatu, pageidaujama, kad būtų padaryti ne anksčiau nei prieš4 savaites su rezultatų aprašu ir radiologo diagnostine išvada;
●    užpildyta paciento anketa, kurią galima gauti čia: (atsidaro anketa?)
Pridedame vaizdo įrašą, kuriame paaiškinama, kaip teisingai parengti duomenis ir juos atsiųsti naudojant duomenų įkėlimo funkciją.

* Pagal Pacientų teisių įstatymą asmeniniai duomenys yra neatskleistini, nenaudotini ir neapdorotini be paties asmens sutikimo, juos galima naudoti tik konkretiems įstatymo nustatytiems tikslams. Šie duomenys apima informaciją apie paciento ligas, diagnozes, siuntimus, tyrimų rezultatus ir paskirtą gydymo planą, taip pat paciento sutikimą arba atsisakymą gydytis.

old