Andmete saatmine

Võimalik, et CyberKnife on just see raviviis, mis suudab Teie haigust kõige tõhusamalt alistada. Selles veendumiseks saatke meie spetsialistidele oma meditsiiniliste uuringute tulemused. Me garanteerime saadetud meditsiinilise informatsiooni täieliku konfidentsiaalsuse.

Seda kasutatakse ainuüksi ravi võimalikkuse hindamiseks*!

Ravi võimalikkuse hindamiseks tarvilikud andmed:

  • arsti hinnang (kasvaja korral onkoloogide konsiiliumi otsus);
  • epikriis või haiguslugu ühes patohistoloogiliste uuringute kokkuvõttega;
  • Magnetresonants (MR) ja/või kompuutertomograafia (CT) ja/või positronemissioontomograafia (PET-CT) uuringute kujutised DICOM –vormingus. Antud uuringud ei tohi olla vaemad kui 4 nädalat, ühes juurdelisatud selgitustega ning radioloogi järeldusotsusega;
  • Täidetud patsiendi ankeet (vt. siin);

Lisatud videojuhendis võite tutvuda, kuidas andmeid edastamiseks õigesti ette valmistada ning kuidas neid meile saata, kasutades “Andmete üleslaadimise” rakendust.

*Vastavalt “Patsiendi õiguste seaduses” sätestatule ei kuulu isiku meditsiinilised andmed avaldamisele ega töötlemisele ilma isiku enda nõusolekuta. Neid võib kasutada ainult seadusandlusega sätestatud konkreetsetel eesmärkidel. Käesolevad andmed sisaldavad patsiendi haiguste, diagnooside, suunamiste, uuringutulemuste ning kindlaksmääratud raviplaani kohta puudutavat informatsiooni; samuti teavet patsiendi raviga nõusoleku või ravist keeldumise kohta.

old