Pieteikties konsultācijai
Pieteikties konsultācijai
Pieteikties konsultācijai

Atsauksmes

Pacients no Lietuvas

2017. gada 27. janvārī

Man paveicās, ka caur meklētāju Google atradu CyberKnife kā vienu no ārstniecības iespējām.

Šobrīd par mani rūpējas vislabākajā šī vārda nozīmē. Šejienieši ir ļoti sirsnīgi, viņu sniegtie pakalpojumi ir izcili. To papildina jaunākās tehnoloģijas, kas manī rada mieru un pacietību sagaidīt vislabākos rezultātus.

Liels jums paldies, un es apsolu pastāstīt arī citiem par jums visu to labāko!

Visu labu vēlot –

Lietuva

2021 - © Consilium Veritas