Dataoverføring

Mulig, at CyberKnife® er akkurat den type behandlingen, som skal hjelpe Dere mest effektivt i kampen mot sykdom, for å være sikker, må Dere sende medisinske testresultater til våre eksperter. Vi garanterer at sendte medisinske data behandles med konfidensialitet.

Det skal brukes bare til vurdering av mulighet for terapi*!

Data, som trenges til vurdering av mulighet for terapi:

  • lege vurdering (i tilfellet av svulsten – bestemmelse av onkologi consilium);
  • utskrift – epikrise eller sykdomshistorie med histopatologisk undersøkelse beskrivelse;
  • magnetisk resonans (MR) og/eller computertomografi (CT) og/eller positronemisjonstomografi (PET-CT) undersøkelse bilder i DICOM format, helst ikke eldre enn 4 uker med funn beskrivelse vedlagt, og radiolog – diagnose avslutning;
  • pasientutfylte skjema, som kan fås her;

I vedlagte video opplæringen kan Dere bli kjent med hvordan data forberedes og sendes til oss ved bruk av “Innlasting av data” form.

*I henhold til “Pasientrettighetsloven” kan persons medisinske opplysninger ikke offentliggjøres eller brukes og håndteres uten samtykke fra vedkommende personen, de kan brukes bare i følge med formål bestemt i lovverket. Disse opplysningene inneholder informasjon om pasientens sykdommer, diagnoser, henvisninger, testresultater og foreskrevne behandlingsplan, og opplysninger om pasientens samtykke eller fraskrivelse av behandling.