Datu nosūtīšana speciālistam

Iespējams, ka CyberKnife® ir tieši tas terapijas veids, kas visefektīvāk var palīdzēt Jums cīņā ar slimību, lai par to pārliecinātos, Jums jānosūta mūsu speciālistu izvērtēšanai medicīnisko izmeklējumu rezultāti. Mēs garantējam nosūtīto medicīnisko datu konfidencialitāti.

Tie tiks izmantoti tikai un vienīgi terapijas iespējamības izvērtēšanas nolūkā*!

Dati, kas nepieciešami terapijas iespējamības izvērtēšanai:

  • ārsta slēdziens (audzēja gadījumā – onkologu konsīlija slēdziens);
  • izraksts – epikrīze vai slimības vēsture ar patohistoloģisko izmeklējumu aprakstu;
  • magnētiskās rezonanses (MR) un/vai datortomogrāfijas (CT) un/vai pozitronu emisijas tomogrāfijas (PET-CT) izmeklējumu attēli DICOM formātā, vēlams ne senāki par 4 nedēļām ar pievienotu atrades aprakstu un radiologa – diagnosta slēdzienu;
  • aizpildīta pacienta anketa, kuru var iegūt šeit;

Pievienotajā video pamācībā Jūs varat iepazīties, kā pareizi sagatavot datus nosūtīšanai un kā tos nosūtīt mums, izmantojot “Datu ielādes” formu.

*Atbilstoši “Pacientu tiesību likumam” personas medicīniskie dati nav izpaužami vai izmantojami un apstrādājami bez pašas personas piekrišanas, tos var izmantot tikai likumdošanā noteiktiem konkrētiem mērķiem. Šie dati ietver informāciju par pacienta slimībām, diagnozēm, nosūtījumiem, izmeklējumu rezultātiem un nozīmēto ārstēšanas plānu, kā arī ziņas par pacienta piekrišanu vai atteikšanos no ārstēšanas.